КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „БАЈКА“ КЊАЖЕВАЦ

 за радну 2022/2023

Упис деце  у  ПУ ,,Бајка'' Књажевац  за радну 2022/2023. биће реализован електронски,  преко портала еУправа.

Рокови:

Пријем захтева – од 01.04.2022. до 30.04.2022.год.
Прелиминарне листе –  до 09.06.2022.године
Жалбени рок – од 10.06. до  17.06.2022. године
Разматрање жалби –  од 20.06. до 27. 06.2022.

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтев се подноси искључиво електронским путем  преко портала еУправа: https://euprava.gov.rs/

Упутство за креирање корисничког налога, као и упутство за попуњавање електронске пријаве детета, можете добити на следећем линку: https://euprava.gov.rs/eVrtic_kako 

 • Приликом попуњавања захтева, у пољу за адресу родитеља – законског заступника обавезно уписати и мејл адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева и сл.)
 • Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Бајка“. Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
 • Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом (најкасније до 16.05.2022.).
 • Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке (да ли сте унелли податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви… )

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од  ПУ „Бајка“.

(пример: 1/..., 0306019716237 – ДОПУНА )

 • Садржај мејла:
 • У телу мејла навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
 • Прилог: Скениран или фотографисан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
 • Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
 • Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција  поднесете  путем мејла: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 • За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
 • правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
 • За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • За децу са сметњама у психофизичком развоју:
 • потврда надлежне здравствене институције
 • За тешко оболелу децу:
 • потврда изабраног педијатра
 • За кориснике новчане социјалне помоћи:
 • решење или потврда Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне
 • За децу тешко оболелих родитеља:
 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
 • За остале осетљиве категорије:
 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
 • За лица на одслужењу казне:
 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2022/2023.год

Захтеви  који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.

Уписна комисија врши упис деце по објављеном конкурсу, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У  радној 2022/2023. години

 • јасленим групама припадају деца рођена 2021/2020 године.
 • вртићким групама припадају деца рођена 2019/2018/2017 године.
 • Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2016.год. до 29.02.2017. године.

 

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Бајка“  подносе захтев  на мејл: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Захтев за премештај детета

Име и презиме детета

 

Датум и година рођења

 

ЈМБГ детета

 

Вртић у коме је дете уписано

 

Вртић за који тражите премештај

 

Датум и година премештаја

 

Име и презиме мајке и број телефона

 

Име и презиме оца и број телефона

 

Захтев ископирати, попунити и послати на мејл адресу: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

С поштовањем,

ПУ,,БАЈКА'' КЊАЖЕВАЦ 

 

Контакт особе:  Јасмина Крстић, стручни сарадник – педагог, 064/8856611

                             Невена Ранђеловић, стручни сарадник – психолог, 064/8856623

                             Владан Ћирић, секретар установе, 064/8856627

                           

                                               мејл: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                 

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 64/8856622

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Владан Ћирић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856627;

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа