Од 05:30 до 07:00

   - Пријем деце- дежурне собе;

Од 07:00 до 08.00

   - Размена информација са родитељима;

   - Индивидуалне активности са медицинским сестрама / васпитачима деце;

   - Слободна игра у центрима интересовања;

   - Јутарње телесно вежбање – моторичке активности.

   - Развијање културно-хигијенских навика.

Од 08:00 до 08:30

   - Припрема за доручак и доручак.

Од 08:30 до 09:30

   - Активности на иницијативу деце ( игре улога, конструктори, манипулативне игре, изражајно-стваралачке игре, говорнр,драмске, музичке,плесне….)

Од 09:30 до 10:30

   - Васпитно – образовне активности за подстицање свих апсеката развоја (реализују се унапред испланиране мирне и динамичне активности које се смењују и прилагођене су узрасту деце јасленог и вртићког узраста);

   - Активности на иницијативу васпитача, деце, родитеља ( истраживачко-сазнајне, истраживачко- стваралачке, друштвене, животно- практичне,говорне и сл.)које се одвијају у малим групама, у пару, индивидуално или кроз заједничкирад читаве групе.

   - Развијање радно- хигијенских навика.

Од 10:30 до 11:30

   - Активности у дворишту, када то дозвољавају временски услови;

   - Активности у сали;

   - Мирне активности – цртање, друштвене игре, причање приче, и др.

   - Сређивање играчака и простора (собе, хола, сале, и др.)

Од 11:00 до 13:30

   - Припрема за ручак и Ручак

   - Пасивни одмор за све васпитне групе осим предшколске;

   - Мирне активности – цртање, друштвене игре, причање приче, и др.

   - Реализација планираних активности Припремног предшколског програма за предшколске групе – цртање, друштвене игре, решавање задатака кроз игру и коришћењем свезака и радних листова са повременим паузама – лагане вежбе или покретна игра, игре памћења, боравак на отвореном уколико то дозвољавају временски услови-

Од 13:30 до 14:00

   - Припрема за ужину и ужина.

Од 14:00 до 15:00

   - Активности по избору деце

   - Одлазак деце и размена информација са родитељима.

Од 15:00 до 16:00

   - Боравак деце у дежурној соби (дежурни васпитач или медицинска сестра-васпитач)

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 69/2112182

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Алекса Јовчић

 

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

План јавних набавки 01-2023 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа