Припремни предшколски програм постао је обавезан почев од 2006/07 године. Припремни предшколски програм одвија се у години пред полазак у школу и васпитно-образовни рад остварује васпитач.

 • Непосредни циљ припремног предшколског програма јесте да допринесе зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи као и Развијање позитивног односа према школи и учењу;
 • Општи циљ припремног предшколског програма да доприноси целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје способности и особине личности, проширује своја искуства изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења, сазнања и понашања.

Стога је припрема деце за полазак у школу дуготрајан процес (дете се не може припремити за школу за само неколико дана) и захтева доста смишљености, знања, разумевања, такта, поверења и залагања одраслих.

Функције ппп су:

 • Пружа помоћ за испољавање особености деце, потребе и интересовања и развија их;
 • Доприноси проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава деце;
 • Оснажује комуникативну компетенцију,
 • Доприноси емоционалној и социјалној стабилности код деце;
 • Подржава мотивацију за новим облицима учења и сазнања;
 • Компензаторска функција-ублажавају се социо-културне разлике и омогућава подједнак старт за полазак у школу;
 • Отворен је за потребе деце и породице;
 • Доприноси програмском и организационом повезивању предшколског и школског васпитања у циљу обезбеђивања континуитета;
 • Олакшава прелаз детета у ново окружење.

 

ОПШТА припрема деце за полазак у школу обухвата целокупан физички и психички развитак деце и подразумева :

 • Припрема за живот и рад
 • Оспособљавање за даљи развој и образовање
 • Усвајање норми и правила понашања
 • Спремност за сарадњу и комуникацију
 • Припремљеност такође подразумева:изграђену слику о себи, способност самоконтроле и самооцењивања, развијену вољу, правилан однос према раду и обавезама,стечено поуздање у односу са другим људима,
 • Треба развити интелектуалне потенцијале деце, радозналост, отвореност према искуству, креативност, љубав према књизи
 • Ојачати физичко и ментално здравље за све што га очекују у школи.

 

ПОСЕБНА припрема деце за полазак у школу подразумева– развијање појединих својстава и активности опште припреме. Посебна припрема обухвата: психолошку, радну и образовну припрему, што представља основне компоненте савременог припремања деце за похађање наставе.

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 69/2112182

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Алекса Јовчић

 

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

План јавних набавки 01-2023 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа