Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите у дечијем вртићу.

    Приоритетни задатци програма превентивне здравствене заштите су:

1.Планирање и програмирање превентивне здравствене заштите;

2.Стварање оптималних услова за правилан психофизички развој,очување и унапређење здравља деце;
3.Сарадња са друштвеном средином( стручним службама Дома ЗЗЈЗ Зајечар и санитарном инспекцијом);

5.Сарадња са породицом;
6.Здравствено васпитни рад;
7..Вођење здравствене документације.

   Програм превентивне здравствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Превентивна здравствена заштита реализује се различитим активностима у складу са потребама детета. Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу очувања здравља и спречавања настанка и ширења болести.

   *Да би се створили оптимални услови за правилан психофизички развој, очување и унапређење здравља деце: систематски пратимо параметре раста и развоја(тм,тв), личну и општу хигијену детета, свакодневно се прати здравствено стање деце. (ујутру при пријему деце И у току дана)

   Периодично се спроводе стоматолошки систематски прегледи у оквиру сарадње са стоматолошком службом Дома здравља.

   Уколико се при пријему примети да дете није здраво, неће се примити у колектив и саветоваће се родитељу да га одведе изабраном лекару. Када се током боравка детета у колективу примети или утврди да је дете болесно, родитељ се обавештава и саветује да се дете одведе код изабраног педијатра. После завршеног лечења пријем детета у групу се врши на основу лекарске потврде од изабраног педијатра.

   Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави васпитачу или медицинској сестри васпитачу, као и да донесе потврду да дете може да се врати у колектив.

   Током боравка деце у колективу свакодневно се обавља дневна тријажа у циљу увида у здравствено стање деце, епидемиолошког стања ради спречавања настанка и ширења заразних болести.

   Такође је од изузетне је важности да родитељи знају да је вртић установа где бораве здрава деца. Ризик је доводити болесно дете због њега самог али и због друге деце. Након сваког одсуствовања из вртића (5 радних дана), неопхопдно је да родитељ донесе потврду од надлежног педијатра, да је дете здраво И спремно за вртић.
   Терапију за лечење акутних стања (антибиотици,лекови за кашаљ,кортикостероиди...) није дозвољено примењивати у ПУ. Лечење детета треба да се заврши код куће, а после излечења и уз лекарску потврду може бити враћено у групу.

   Здравствено васпитни рад се обавља кроз разне активности у вртићу (правилна исхрана, правилно прање руку, физичка активност…)
   Вођењем здравствене документације добијамо податке о одсуствовању деце по  узрасним групама, о учесталости инфективних болести код деце , евидентирају се здравствени проблеми деце-алергије, нетолеранција на храну, хроничне незаразне болести, евидентирају се промене здравственог стања деце и повреде у току боравка у колективу. На основу тога се планирају и спроводе мере за спречавање настанка и ширења болести.
   Свакодневно се контролишу хигијенско епидемиолошки услови у објектима. Континуирано се спроводи инструктивни, здравствено превентивни рад са мед.сестрама васпитачима, техничким и кухињским особљем. Планирају се и реализују обавезни санитарни прегледи у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Зајечар, такође се у ванредним здравствено епидемиолошким ситуацијама се спроводе противепидемијске мере сарадњи са референтним здравственим установама. Планирају се и спроводе мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Све ове мере се спроводе у циљу обезбеђивања оптималних санитарно хигијенских услова за боравак деце у колективу.

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 69/2112182

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Алекса Јовчић

 

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

План јавних набавки 01-2023 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа